Het bestuur

Staand v.l.n.r. : Jan de Wilde, Jan  Oudesluijs (voorzitter), Rob van der Klugt (notulist), Rinus Uijl (alg adjunct) Adri Scherpenisse.
Zittend: v.l.n.r.: Anton Gelok, Corrie Burgers (penningmeester), Kees Droogers (secr), Bert Vermaas, Rinus Quist.

Om het even compleet te maken: allen zijn bestuurslid.

Werkgroep braderieën: Corrie Burgers, Rob van der Klugt, Kees Droogers.

Werkgroep verkeersexamens: Jan Oudesluijs en Rinus Uijl.

Werkgroep fietsenkeuringen: Adri Scherpenisse, Rinus Quist, Rinus Uijl.

Materiaalbeheer: Anton Gelok.